Shared Excellence

DOVISTA er et forbund af distinkte brands, og vi er ét samlet team. Ved at bringe vores brands sammen i et strategisk fællesskab kan vi opnå resultater, der er langt større, end de enkelte brands kan opnå hver for sig. Vi får samtidig en unik viden om lokale markedsforhold og forretningsmuligheder, og vi skaber en værdifuld platform, der styrker hvert enkelt brand.

DOVISTA lægger stor vægt på at styrke de enkelte brands’ identitet og kultur gennem Distinctive Brands. En række leverancer, processer og produkter i værdikæden er dog ikke bundet til lokale forhold og kan styrkes og udvikles gennem tværgående samarbejder. Derfor arbejder DOVISTA målrettet på at opbygge delte kompetencer og synergier gennem Shared Excellence. Med andre ord er vi stærkere sammen end hver for sig.

Hvert brand i DOVISTA Gruppen bidrager hele tiden aktivt til at øge Gruppens fælles udvikling af markedsindsigt, viden og kompetencer. Vi arbejder målrettet på at inspirere hinanden og at udforske og udnytte de synergier, der kan opnås og udvikles i et stærkt fællesskab mellem stærke partnere.

Shared Excellence er en fælles platform og et redskab, der kun kan forløses og udvikles, fordi vi er mange brands og medarbejdere, der alle bidrager til et fælles mål. Derfor gør Shared Excellence os i stand til at opnå bedre resultater, end vi kan hver for sig.