Shared Excellence

Ved at bringe en række solide virksomheder sammen i et strategisk fællesskab vil vi opnå resultater, der er mere end blot summen af de enkelte virksomheder hver for sig. Fællesskabet giver os en unik viden om markedets præmisser og forretningsmuligheder og er en værdifuld platform for styrkelsen af hver enkelt virksomhed og brand.

DOVISTA Gruppen lægger stor vægt på at styrke de enkelte virksomheders identitet og kultur gennem Distinctive Brands, men en række leverancer, processer og produkter i værdikæden er ikke bundet til lokale forhold. De kan styrkes og udvikles af tværgående samarbejder, og derfor arbejder DOVISTA Gruppen målrettet på at opbygge delte kompetencer og synergier gennem Shared Excellence.

Hver virksomhed i DOVISTA Gruppen bidrager aktivt og løbende til at øge gruppens samlede og fælles udvikling af markedsindsigt, viden og kompetence. Vi arbejder målrettet på at inspirere hinanden og udforske og udnytte de synergier, der kan opnås og udvikles i et stærkt fællesskab.

Shared Excellence er en aktiv platform og et redskab, der kun kan opnås og udvikles, fordi vi er mange, der vil bidrage til et fælles mål, og det sætter os i stand til at nå højere og komme længere, end vi vil kunne enkeltvis.