Shared Excellence

DOVISTA er en koncern med distinkte brands, og vi er ét samlet europæisk team. Ved at indgå i et strategisk fællesskab, kan vi opnå resultater, der er langt større, end de enkelte brands kan hver for sig. Ved at gå sammen samler vi en unik viden om lokale markedsforhold og internationale forretningsmuligheder, og vi skaber en værdifuld platform, der styrker hvert enkelt brand.

DOVISTA lægger stor vægt på at styrke de enkelte brands’ identitet og kultur gennem strategien om Distinctive Brands. En række leverancer, processer og produkter i værdikæden er dog ikke bundet til lokale forhold og kan styrkes og udvikles gennem tværgående samarbejder. Derfor arbejder DOVISTA målrettet på at opbygge delte kompetencer og synergier gennem Shared Excellence. Med andre ord er vi stærkere sammen end hver for sig.

Hvert brand i DOVISTA bidrager aktivt til at øge den fælles udvikling af markedsindsigt, produktviden og faglige kompetencer. Vi arbejder målrettet på at inspirere hinanden og at udforske og udnytte de synergier, der kan udvikles i et fællesskab mellem stærke partnere.

Med Shared Excellence udvikler og forløser vi mulighederne i at være mange brands og medarbejdere, så alle bidrager til at være bedst for vores kunder. Shared Excellence gør os i stand til sammen at lave bedre løsninger på tværs af vores markeder og brands, end vi kan hver for sig.