Leverandør til DOVISTA Gruppen

DOVISTA Gruppen er afhængig af gode og pålidelige leverandører, og vi er altid interesseret i at udvide vores netværk og styrke vores samlede konkurrenceevne. Vi hører derfor gerne fra leverandører, der kan tilbyde attraktive produkter eller services.

DOVISTA Gruppen stiller høje krav til sig selv og sine leverandører. Derfor er vores kreds af leverandører kendetegnet ved god kvalitet og et højt serviceniveau. Vi stræber efter at være branchens foretrukne leverandør af vinduer og døre og forventer, at vores leverandører kan understøtte denne ambition.

Vores samarbejdsforhold er til enhver tid båret af gensidig respekt, tillid og engagement og af et ønske om langsigtede relationer og rum for innovation og forbedringer.

DOVISTA Gruppen tilbyder generelt

  • Præcise krav og materialespecifikationer
  • Samarbejdsaftaler med klar ansvarsfordeling
  • Løbende evaluering og feedback
  • Løbende forbedringer i samarbejdet
  • Deltagelse i udviklingsprojekter
  • Pålidelig og rettidig betaling

Er du leverandør af produkter eller services, der kunne være interessante for DOVISTA Gruppen, vil vi se frem til din henvendelse.

For yderligere information kontakt venligst Stefan Jahn, CPO, Group Procurement, e-mail: stja@dovista.com

For at blive godkendt som leverandør til DOVISTA kræves det, at leverandøren underskriver vores Code of Conduct samt Hazardous Substances Restriction. Yderligere information findes på vores engelsksprogede hjemmeside: dovista.com