Rapporter

Vi rapporterer årligt fremskridt i forhold til at opfylde vores bæredygtighedsmål til Global Compact. Vores årlige ’DOVISTA Sustainability Report’ identificerer vores bæredygtighedsfremskridt i forhold til det foregående år samt vores mål, initiativer og strategiske mål for de kommende år.

Download rapport