Dovista A/S

DOVISTA A/S er den danske ejer bag DOVISTA Gruppen.

Med ejerskabet følger et struktureret og aktivt engagement i hvert enkelt brand i DOVISTA Gruppen. Det er vigtigt for DOVISTA A/S, at de lokale ledelser understøttes og udfordres i det daglige arbejde og i deres ansvar for at udvikle det enkelte brand.

DOVISTA A/S er altid repræsenteret i bestyrelserne for DOVISTA Gruppens brands. Bestyrelserne er desuden ofte suppleret med medlemmer, der har indgående lokalt branchekendskab eller særlig indsigt i et brands kunder og afsætningskanaler.

Det er den daglige ledelse i hver enkelt af DOVISTA Gruppens brands, der med sin lokale tilstedeværelse og engagement er ansvarlig for forsvarlige drift og udvikling.

De er desuden selvstændigt ansvarlig for at udmønte de planer og intentioner, der er aftalt med bestyrelserne for de enkelte forretningsområder.