Dovista A/S

DOVISTA A/S er den danske ejer bag DOVISTA Gruppen.

Med ejerskabet følger et struktureret og aktivt engagement i hver enkelt virksomhed i DOVISTA Gruppen. Det er vigtigt for DOVISTA A/S, at de lokale virksomhedsledelser understøttes og udfordres i det daglige arbejde og i deres ansvar for at udvikle den enkelte virksomhed.

DOVISTA A/S er altid repræsenteret i bestyrelserne for DOVISTA Gruppens virksomheder. Bestyrelserne er desuden ofte suppleret med medlemmer, der har indgående lokalt branchekendskab eller særlig indsigt i virksomhedens kunder og afsætningskanaler.

Det er den daglige ledelse i hver enkelt af DOVISTA Gruppens virksomheder, der med sin lokale tilstedeværelse og engagement er ansvarlig for forretningens forsvarlige drift og udvikling.

Hver virksomhed er selvstændigt ansvarlig for at udmønte de planer og intentioner, der er aftalt med bestyrelserne for de enkelte forretningsområder.