CSR – samfundsansvar og bæredygtighed

Corporate Social Responsibility, CSR, har været en helt naturlig og integreret del af vores forretning og daglige arbejde siden vores grundlæggelse i 1941. Det blev konkretiseret og rammesat, da vores stifter, Villum Kann Rasmussen, i 1965 definerede målsætningen om at være en ”Mønstervirksomhed” som vores forretningsfilosofi.

Han definerede en Mønstervirksomhed, som en virksomhed, der arbejder med samfundsnyttige produkter og behandler sine kunder, leverandører, medarbejdere af alle kategorier og aktionærer bedre end de fleste andre virksomheder. Desuden indtjener en Mønstervirksomhed et overskud, der kan finansiere vækst og bevare økonomisk uafhængighed. Det har været vores kerne og udgangspunkt i mere end 75 år og vil altid være det.

Vi arbejder målrettet med samfundsansvar og bæredygtighed, og vi bidrager til en positiv samfundsudvikling ved at være en solid og veldrevet virksomhed. Alt, hvad vi gør, er drevet af ambitionen om at bringe dagslys, frisk luft og et bedre indeklima ind i menneskers hverdag.

Hver år kanaliserer vi en del af vores økonomiske afkast – sammen med bidrag fra den øvrige VKR Gruppe – tilbage til samfundet via VILLUM FONDEN. VILLUM FONDEN giver sammen med sine to søsterfonde, VELUX FONDEN i Danmark og VELUX STIFTUNG i Schweiz økonomisk støtte til videnskabelig og teknisk forskning samt til sociale, kulturelle og miljømæssige projekter. Den nyeste fond i familien er KR Fonden, som er en miljøfond, der giver støtte til internationale miljøprojekter.

DOVISTA tilsluttede sig UN Global Compact i 2016. Siden da har vi udarbejdet en årlig rapport ”Communication On Progress” (COP), som rapporteres til UN Global Compact. Denne rapportering har siden 2016 udgjort den lovpligtige redegørelse.

Læs mere om VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN og deres uddelinger og økonomiske støtte til samfundet her.