CSR – samfundsansvar og bæredygtighed

Corporate Social Responsibility, CSR, har været en helt naturlig og integreret del af vores forretning og daglige arbejde siden grundlæggelsen i 1941 og blev konkretiseret og rammesat, da Villum Kann Rasmussen i 1965 definerede målsætningen om at være ”Mønstervirksomhed”. I mere end 75 år har vi således udviklet og produceret samfundsnyttige produkter og har tilstræbt at behandle vores medarbejdere, kunder, lokalsamfund og aktionærer bedre end de fleste andre virksomheder.

Vi arbejder målrettet med samfundsansvar og bæredygtighed og bidrager til en positiv samfundsudvikling ved at være en solid og veldrevet virksomhed, hvis økonomiske afkast hvert år, sammen med bidrag fra den øvrige VKR Gruppe, via de to almennyttige fonde, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, går tilbage til samfundet i form af økonomisk støtte til samfundsvidenskabelig forskning og støtte til sociale, kulturelle og miljømæssige formål.

DOVISTA Gruppen har i 2016 tilsluttet sig UN Global Compact, og udarbejder fra og med kalenderåret 2016 en årlig ”Communication On Progress” (COP) som rapporteres til UN Global Compact. Denne rapportering vil fra og med 2016 udgøre den lovpligtige redegørelse.

Læs mere om VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN og deres uddelinger og økonomiske støtte til samfundet her.