Rationel Vinduer (Sdr. Felding) indtræder i Gruppen