LIVINGlab by DOVISTA

LIVINGlab by DOVISTA er DOVISTA Gruppens videns- og formidlingsenhed, der udforsker og skaber ny viden om, hvordan vinduer kan blive til stadig større gavn for mennesker, miljø og samfund.

Sammen med vores kunder og frontløbere i byggebranchen og den akademiske verden undersøger og udvikler LIVINGlab den praktiske anvendelse og brug af vinduer.

Det gør vi ved at lave analyser og beregninger og vurdere konsekvenser af ny viden og forandringer i lovgivning eller markedsforhold, og vi gør det ved at være en engageret partner i udviklings- og demonstrationsbyggerier – byggerier, der skaber ny viden om vinduer og vores mulighed for at bidrage aktivt til en bæredygtig udvikling for mennesker, miljø og samfund.

LIVINGlab stiller sin viden til rådighed for alle dele af DOVISTA Gruppen, men også for alle andre, der er engagerede i arkitektur, byggeri, energi, indeklima og bæredygtighed.

For yderligere oplysning kontakt Head of Group Sustainability, Peter Grønlund – peg@dovista.com